1
0
0
1
3
41
"I nadziei coraz mniej na słońce.
Tak trudno jest zasypiać, budzić się,
gdy imię Twoje echem odbija się od ścian."
~ Hey - List 
1
1
2
1
25
1
0
1